LJUSNÄS – en fiktiv järnvägsstation i
modell med många drag av Ljusdal i Hälsingland

 

 

Järnvägsstationen i Ljusdal, vykort från 30-talet

 

 

Verklighetens Ljusdal - en järnvägsknut på Norra stambanan mellan Bollnäs och Ånge med en tvärbana till Hudiksvall.

 

Med ett stationshus byggt 1880 och ett järnvägshotell som står kvar än idag - K-märkt.

 

 

Modellens Ljusnäs - från en tänkt tidsepok runt 1950.

 

Ljusnäs  ligger på stambanan mellan Bollsjö och Ångsele, som är elektrifierad liksom större delen av Ljusnäs bangård, medan tvärbanan till Hudiksdal ännu inte är strömförande.

 

Modellen är i skala H0 (1:87), normalspårig (16,5 mm) och drivs analogt med tvåräls likström.

 

Verklighetens Ljusnäs  - är en by vid Klarälven, strax norr om Stöllet och har bara det fina namnet gemensamt med modellprojektet.