LJUSDAL – en köping i Hälsingland
vackert belägen vid Ljusnan

 

 

 

 

 

 

Älvbron över Ljusnan i förgrunden - numera en gång- och cykelbro.

 

Kolsvedjaberget - svart i den nära bakgrunden.

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkan med klockstapel 

och "stadsdelen" Hofsberg

där min mamma var född.

Därav förebilden.

 

I det övre högra hörnet

skymtar Norra Stambanan mot Ånge.

 

 

 

 

 

Ur KAKs bilatlas 1950.

 

Stambanan söderut

från Ljusdal går parallellt med banan

österut mot Hudiksvall

i ca 4 kilometer.

 

Vid planeringen av

stambanan var Hybo länge en alternativ

knutpunkt. Förnuftet fick lyckligtvis råda. 

 

 

 

 

 

Länk till Ljusdal idag