Ljusnäs spårplan

 

Efter en tids prov-caddande med olika slags bankonfigurationer visade det sig att en hel långvägg skulle gå åt för att förverkliga projektidéns spårantal och perronglängd. Och ändå hamnade många växlar för tåg-spårens utfarter vinklade i hörnen. Att lägga stationen diagonalt i rummet gav faktiskt inget rakspårstillskott i realiteten.

 

Att låta utfarterna gå i cirkulära öglor i ändarna av bangården skulle kräva en bredd på dryga metern. Den räckvidden har inte jag. Man måste ju kunna nå alla hörn och gärna jobba lite där också. Och dessutom skulle det krångla till verkstadsutrymmet betydligt. Så en bana längs väggarna blev det enda vettiga alternativet.

 

Var skulle då de tre destinationernas bangårdar placeras; Ångsele, Bollsjö och Hudiksdal. Kanske längs den motsatta långväggen i olika plan. Återigen skulle det sabba verkstadsytan med alla spår i bredd. Bättre då att lägga dem under Ljusnäs station och försöka smalna av nedfarterna längs verkstadsväggen så mycket som möjligt. Efter beräkning av lutningarna visade det sig att nivåskillnaden inte skulle kunna vara mer än 12 – 15 cm. Alltså måste de samsas i ett och samma plan. Och enklast då givetvis utgöra en och samma bangård för att simulera alla tre destinationerna. Det syns ju inte uppifrån. Och dessutom ger det möjlighet att köra runt-runt.

 

Med en någotsånär hanterbar bredd på 70 cm för stationsplanet, 30 cm för kortväggarna och 15 cm för verkstadsväggen samt en minsta kurvradie på 45 cm blev det till slut så här.

  

I det övre planet är spåren bruna, i det undre blåa. De lutande förbindningsspåren mellan planen är violetta.