Järnvägen i Ljusdal

 

Ur Sveriges Kommunikationers karta över Sverige 1 sept 1948

 

 

 

Data och händelser kring järnvägen i Ljusdal

 

 

1876

7/1

Kongl. Maj:t fastställer bolagsordning för Hudiksvall – Herjeådalens Jernvägs AB, vars syfte var att i första hand bygga järnväg Näsviken - Sveg och i andra hand dra ut linjen till Röros i det norska järnvägsnätet.

 

1877

 

Riksdagen fastställde att Norra stambanan skulle dras med Ljusdal som huvudort i stället för Hybo, vilket länge varit aktuellt.

 

1880

 

Stationsbyggnad, lokstall, bangård, järnvägshotell, m.m. byggda. Postkontoret byggdes senare på 80-talet.

15/9

Stambanan klar till Ljusdal.

15/10

Stambanans delsträcka Järvsö – Ljusdal invigs.

 

1881

16/9

Stambanans delsträcka Ljusdal – Ånge öppnas.

1885

 

Riksdagen beslutar att bygga tvärbanan Ljusdal – Hudiksvall.

Östernäs såg i Ljusdal startar.

1887

1/10

Tvärbanans delsträcka Ljusdal – Delsbo tas i bruk.

 

1888

1/6

Persontrafiken Ljusdal – Hudiksvall startar.

30/8

Tvärbanan Ljusdal – Hudiksvall invigs.

 

En av inlandets största ångsågar klar i Hybo. Flottningen österut nedlagd. Allt virke på jvg till Hudik samt 2 tåg/dag med rundvirke från SJ:s uppfordringsverk i Hybo. Stf i Hybo hade rang av stins.

 

1890

 

1903

 

 

 

21/7 

Lokmästaren i Hudiksvall flyttar till Ljusdal.

 

Ljusdals köping fyller 100 år, vilket firades med kungligt besök - prins Carl och prinsessan Ingeborg - och frukost på Järnvägshotellet.

 

1917

 

Lokstallspersonal 129 st. 12 lokförare.

 

1936

2/4

Elektrifieringen Bollnäs – Ljusdal – Ånge tas i drift.

Lokstationen har ca 25 man.

 

1939

 

Rälsbussar introduceras Delsbo - Hudiksvall.

 

1940

 

Rälsbussar introduceras Ljusdal - Hudiksvall.

 

1941

 

Tre av sex tågpar Ljusdal – Hudiksvall utgörs av rälsbussar.

 

1948

 

Motion till riksdagen att utreda järnväg Ljusdal - norska gränsen. Se 1876.

 

1952

 

Betänkande SOU 1952:27 föreslår bana via Färila, Laforsen samt längs Ängraåns dalgång till Bäckedal på linjen Orsa – Sveg.

 

1954

 

Järnvägsstyrelsen avstyrker Ljusdal – Sveg p.g.a. osäkra trafikantaganden. Motioner till 1954 års riksdag om utbyggnad avslogs därför.

 

1957

 

Stationsbyggnaden i Ljusdal från 1880 rivs.

Alla personförande tåg Ljusdal – Hudiksvall utgörs av rälsbussar.

 

1958

 

Ny stationsbyggnad klar.

 

1959

24/5

Elektrifieringen Ljusdal - Hudiksvall invigs i Delsbo av kom-min. Gösta Skoglund.

31/5

Elektrifieringen klar. Stolpar m.m. kom från Linköping – Motala. Litt Hg drar godstågen. Persontrafiken upprätthålls med X16, f.d. YBoa6. Ställverket i Ljusdal elektrifieras. Bomvakterna dras in.

 

1960

 

All lokpersonal flyttas från Ljusdal.

 

1963

30/10

Fjärrblockering Ramsjö – Ljusdal fr Ånge.

 

1966

 

Tvärbanan Ljusdal – Hudiksvall klassas som trafiksvag.

 

1968

12/5

Lokal persontrafik nedlagd Bollnäs - Ånge.

 

1970

1/10

Fjb Ljusdal – Järvsö fr Ånge.

 

1977

4/4

Fjb Ljusdal stn fr Ånge.

 

1980

23/8

100 årsminnet av järnvägens ankomst till Ljusdal. (OKBv och Ljusdals museum)

 

29/11

Godsmagasinet totalförstördes av brand.

 

1983

5/9

Länstrafiken övertar den lokala persontrafiken på sträckan Gävle–Ockelbo –Ljusdal med SJ som entreprenör, från 1990 marknadsförd som ”X-tåget”.

19/12

ATC införs Bollnäs - Ramsjö.

 

1985

13/1

Sista motorvagnståget Ljusdal – Hudiksvall. Persontrafiken nedlagd. Banan underhålls. Godstrafiken fortsätter. Kläppa-stationen i Ljusdal matar också delar av Ostkustbanan via kontaktledningen. (Börje Thoursie, TÅG 4/85)

 

85-88

 

Dellenbanans vänner driver viss museitrafik sommartid.

 

1989

1/10

Godstrafiken läggs ner Ljusdal - Delsbo.