Trafiken i Ljusdal 
 
Illustreras här först med utdrag ur 1948 års grafiska tidtabell
för sträckorna Bollnäs - Ånge respektive Ljusdal - Hudiksvall.
Grafen omfattar alla tåg. Utdraget visar trafiken kl 12 - 24. 
Längre ner visas utdrag ur Sveriges Kommunikationer från
1 sept 1948, tabellerna 35 resp 26.
 
Grov tåglinje - snälltåg
Mindre grov tåglinje - persontåg
Tunn tåglinje - gods- eller blandat tåg
Streckad tåglinje - extratåg
 
Express- och snälltåg numreras 1 - 100

Persontåg numreras 101 -

Blandade tåg numreras 3000 -

Godståg numreras 4000 -

Lokalgodståg numreras 7000 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Express
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grafen ser det ju ganska stressigt ut, men lugnare på persontrafikfronten.